Riiklikult lahendatavad ettepanekud

Uue eakuse rahvakogule laekus ideekorje käigus üle 80 idee tuleviku eakapõlve kujundamiseks. Vastavalt rahvakogu eesmärgile arutati 17. ja 18. mail toimunud teemaseminaridel nende ettepanekute üle, mis on riiklikult lahendatavad. Teemaseminaridel arutatud 29 ettepanekust hääletati edasiarendamisele 26 ettepanekut.

Allpool ongi koondülevaade neist 26 ettepanekust, mis saavad lähiajal kollektiivse pöördumisena vormistatud ja hakkavad toetusallkirju koguma. Pöördumised koostavad üldjuhul ettepanekute autorid ise, Koostöö Kogu pakub selleks nõu ja tehnilist tuge.

Kindlustatus

Eneseteostus

Tervis

Kohanemine


Vaata ka kõiki uue eakuse rahvakogule esitatud ideid.