Anna panus uue eakuse kujunemisele!

Uue eakuse rahvakoguga otsime ideid, kuidas inimesed tulevikus võimalikult kaua ja õnnelikult töötaksid, õpiksid ja elaksid. Rahvakogu keskendub neile lahendustele, mida on vaja riiklikult teha. Kuidas jõuda 2050. aastaks selleni, et enamik üle 70aastastest oleks tööturul aktiivsed? Kuidas jõuda uue eakuse visioonini?

Valitsuse algatatud pensionireform on oluline samm süsteemi jätkusuutlikkuse ja inimestele kindlustunde tagamisel. Uue eakuse visioon on aga hüpe tulevikku. Rahvakogu keskendub neljale valdkonnale, milles on tänaseid probleeme arvestades vaja otsuseid ja suhtumise muutumist: eakapõlves kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine. Paku neis valdkondades oma ideid ja lennuta need parlamenti!