Uus eakus 2050 ja rahvakogu ettepanekud

Uue eakuse visioon on Koostöö Kogu algatusel koos loodud tervikpilt, millise muutuse ja käitumise soosimise suunal on Eestil vaja tänaste probleemide ja trendide kontekstis aastaks 2050 liikuda. Ühiskondliku arutelu käivitamiseks ja lahendusettepanekute kogumiseks käivitas Koostöö Kogu märtsis 2017 uue eakuse rahvakogu. Rahvakogu protsessis kogutud, läbiarutatud ja täiendatud ettepanekud pakuvad riigi tasandi lahendusi, kuidas uue eakuseni jõuda.

Vaata altpoolt, millised ettepanekud milliste visioonipunktidega haakuvad. Anna oma toetusallkiri neile ettepanekutele, mis aitavad tuleviku eakust kujundada. Riigikogu arutab igat ettepanekut, mis on kogunud 1000 digiallkirja.