Anna panus uue eakuse kujunemisele!

Uue eakuse rahvakoguga töötame ühisloomeliselt välja ettepanekuid, kuidas inimesed tulevikus võimalikult kaua ja õnnelikult töötaksid, õpiksid ja elaksid. Rahvakogu keskendub neile lahendustele, mida on vaja riiklikult teha. Kuidas jõuda 2050. aastaks selleni, et enamik üle 70aastastest oleks tööturul aktiivsed? Kuidas jõuda uue eakuse visioonini?

Vaata altpoolt neid ettepanekuid, mis on läbinud rahvakogu etapid ja mis ootavad Sinu toetusallkirju, et liikuda parlamendiaruteludeni. Meeldetuletuseks: märtsis 2017 laekus rahvakogu ideekorjesse 80 ettepanekut, millest 61 ettepaneku mõjusid hindasid eksperdid. Maikuu keskel arutasid ideede autorid ja eksperdid teemaseminaridel 29 riiklikult lahendatava ettepaneku üle, hääletades kolm ettepanekut välja. Seminaridel arutatu põhjal täiendati 26 ettepanekut, mis koguvadki toetusallkirju. Iga 1000 allkirjaga ettepanekut peab Riigikogu komisjon arutama.

Rahvakogu ideed

 1. Omastehooldajatele palk

  Ly Kokla
  3 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  0 allkirja
 2. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  4 allkirja
 3. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  0 allkirja
 4. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  0 allkirja
 5. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  0 allkirja
 6. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  0 allkirja
 7. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  7 allkirja
 8. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  3 allkirja
 9. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  3 allkirja
 10. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  18 allkirja
 11. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 12. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 13. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  64 allkirja
 14. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  8 allkirja
 15. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  55 allkirja
 16. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  44 allkirja
 17. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  56 allkirja
 18. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  38 allkirja