Anna panus uue eakuse kujunemisele!

Uue eakuse rahvakoguga otsime ideid, kuidas inimesed tulevikus võimalikult kaua ja õnnelikult töötaksid, õpiksid ja elaksid. Rahvakogu keskendub neile lahendustele, mida on vaja riiklikult teha. Kuidas jõuda 2050. aastaks selleni, et enamik üle 70aastastest oleks tööturul aktiivsed? Kuidas jõuda uue eakuse visioonini?

Valitsuse algatatud pensionireform on oluline samm süsteemi jätkusuutlikkuse ja inimestele kindlustunde tagamisel. Uue eakuse visioon on aga hüpe tulevikku. Rahvakogu keskendub neljale valdkonnale, milles on tänaseid probleeme arvestades vaja otsuseid ja suhtumise muutumist: eakapõlves kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine. Paku neis valdkondades oma ideid ja lennuta need parlamenti!

Esita idee!

 1. Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?

  Liisi Uder
  8 päeva jäänud
 2. Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?

  Liisi Uder
  8 päeva jäänud
 3. Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?

  Liisi Uder
  8 päeva jäänud
 4. Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

  Liisi Uder
  8 päeva jäänud