Anna panus uue eakuse kujunemisele!

Uue eakuse rahvakogugaga töötame ühisloomeliselt välja ettepanekuid, kuidas inimesed tulevikus võimalikult kaua ja õnnelikult töötaksid, õpiksid ja elaksid. Rahvakogu keskendub neile lahendustele, mida on vaja riiklikult teha. Kuidas jõuda 2050. aastaks selleni, et enamik üle 70aastastest oleks tööturul aktiivsed? Kuidas jõuda uue eakuse visioonini?

Rahvakogu keskendub neljale valdkonnale, milles on tänaseid probleeme arvestades vaja otsuseid ja suhtumise muutumist: eakapõlves kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine. Vaata altpoolt märtsis ja aprillis kogunenud üle 60 asjakohase idee mõjuhinnanguid ning osale 17. ja 18. mail teemaseminaridel. Seminaride arutelude tulemusel otsustavad ideede autorid, eksperdid ja huvitatud osapooled, millised riiklikult teostatavad ettepanekud liiguvad edasi toetusallkirju koguma ja seejärel parlamenti.