Uus EakusAutor Liisi Uder

Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?


Töö ja õppimine muutub järgmise viiekümne aasta jooksul oluliselt, kuid Eesti tööturg ning inimeste oskused ja teadmised ei pruugi olla piisavad nende muudatustega toimetulekuks. See viib meid olukorda, kus inimesed ei saa töötada kõrge eani, sest nende oskusi või teadmisi pole enam vaja. Samal ajal elavad inimesed keskmiselt üha kauem. Lisaks plaanib riik tõsta pensioniiga.  

Mõtete kogumiseks loe eneseteostuse takistuste ja lahendusvariantide kohta uue eakuse visioonist http://pension2050.kogu.ee/visioon/#eneseteostus

///////// 

Idee esitamiseks logi kõigepealt sisse. 
Pea meeles, et hea idee 
-          on tulevikkuvaatav; 
-          avab lühidalt probleemi, pakub lahenduse ja selgitab lahenduse positiivset mõju;  
-          on suunatud riigi tasandil katsetamisele või juurutamisele. 


Esita idee

Esitatud ideed

 1. Jüri Ginter

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga.

  Praegu ei või töötu üldse töötada. Kui ta veidigi ametlikult töötab, kaotab ta ravikindlustuse. See vähendab huvi tööd otsida ning inimene kaotab tasapisi oma kvalifikatsiooni ja tööharjumuse. Samas on selline käsunduslepingu või osaajaga töötamine hea võimalus mingis valdkonnas tööturule sisenemiseks. Loomulikult peaks sellest töötamisest töötukassat teavitama ning ehk peaks sel juhul ka hüvitist vähendama.

  1. Urmas Käär

   Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel.

   Tuleb stimuleerida tööandjaid pensionäre tööl hoidma nende omandatud erialal osalise koormusega. Pensionieas inimesel on tihti ülejõu käiv täistööajaga töötamine ja omandatud erialal on panustamine alati kasulikum mõlemale poolele.

   1. Marek Sauber

    Motivatsioon

    Inimesi tuleks motiveerida töötama kaua, üks võimalus selleks on rakendada eakatele maksusoodustused ettevõtluses või soodustada tööandja maksukoormust eakate töötajate palkamisel

    1. Sirje Lind

     Avatud ülikooli pikem nominaalaeg soodustaks keskeas hariduse omandamist.

     Pragune kõrghariduse korraldus võimaldab avatud ülikooli vormis täiendada tasuta õppes oma haridusteed. ;-) Sessioonõppel põhinev õppetöö korraldus toetab elukestva õppe ideed ja arvestab reeglina töötava inimese vajadustega ja sobib hästi ka 40+ vanuses inimestele. Aga õppetöö koormus on suur ja on võrdväärne statsionaarsete tudengitega. Magistriõppe 120 EAP peavad kahe aastaga täitma nii statsionaari noored, kui ka avatud õppetöövormis õppijad, kellel paljudel on vaja õppimine ühildada pere ja tööga. Ettepanek: Muuta riiklike õigusakte nii, et ülikoolides avatud õppe nominaalaeg võiks olla 1,5 korda pikem kui sama taseme statsionaari tudengitel. Mõju: Keskeas ülikoolis ennast täiendanud inimene tunneb ennast tööjõuturul kindlamalt. Ka tööandjate silmis on kaasaegsema haridusega ja õppimisvõimeline inimene atraktiivsem. Teda võetakse kergemini tööle.

     Osalemiseks pead sisse logima.

     Kas tahad selle teema arenguga kursis olla?