Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

Tõnu Pekk,
  1. RAHK vastuskiri- Kollektiivne pöördumine Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

    Lugupeetud juhatuse liige Teie algatatud kollektiivse pöördumise “Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest” edastas Riigikogu juhatus 07.11.2017 otsusega menetlemiseks rahanduskomisjonile. Juunikuus andsime Teile teada, et rahanduskomisjon jätkab lävendi langetamisega seonduvat arutelu sügisistungjärgul koostöös sotsiaalkomisjoni ning huvirühmadega. Ühtlasi palusime Rahandusministeeriumil analüüsida Teie poolt eelnõule 427 SE esitatud ettepanekute mõjusid teise samba väljamaksete paindlikumaks muutumiseks. Rahandusministeerium edastas meile kõnealuse analüüsi 09.11.2017 (lisatud). Arvestades seda, et kollektiivne pöördumine on laiem ja hõlmab muuhulgas lävendi langetamisega seonduvat, oleks otstarbekas kaks arutelu ühendada. Seetõttu teeme ettepaneku arutada kollektiivset pöördumist, teie kevadel esitatud ettepanekuid ja selle kohta esitatud mõjude analüüsi 2018.aasta jaanuari teisel poolel rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalikul istungil, millest on palutud osa võtma kõik asjassepuutuvad huvirühmad, samuti ministeeriumide esindajad. Loodan, et Teile see lahendus sobib. Juhul kui Teil on täiendavaid ettepanekuid, mis võiksid arutelu õnnestumisele kaasa aidata on need väga oodatud. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Mihhail Stalnuhhin Esimees Lisa: 13-2.1 04986-1 KIRI 10.11.2017 Kogumispensionide II samba väljamaksete paindlikumaks muutmisega seotud mõjude analüüs.bdoc Dokumendid on kättesaadavad sellelt lingilt: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/5ea9e68e-17eb-4950-be3c-1e42f6b2a2f1

  2. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

    Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 1529 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Tõnu Peki k.a 1. novembril algatatud kollektiivne pöördumine "Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest“ ja edastada see menetlemiseks rahandus komisjonile. (allkirjastatud digitaalselt) Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle ettepaneku edasise arenguga kursis olla?