Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

Jane Matt,
47 allkirja
Uus Eakus

Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

Luua riiklik strateegia ja tugisüsteem vanemaealiste vabatahtliku tegevuse koordineerimiseks.

Ettepanek -

Luua riiklikul tasandil terviklik süsteem, vanemaealiste vabatahtliku tegevuse käivitamiseks ja töös hoidmiseks. Välja tuleb töötada strateegiline vaade, kuidas kaasata vanemaealisi vabatahtlikku töösse, sealhulgas tuleb näidata ülesannete ja vastutuse selget jaotust riigi, kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste vahel.

Põhjendus -

Uuringud toovad välja, et vanemaealised, kes säilitavad head ühiskondlikud suhted ja aktiivsuse (eriti pärast pensionile jäämist), on tervemad, iseseisvamad ja õnnelikumad. Seega vajavad nad oma eluga toimetulekul vähem kõrvalist (st perekonnaliikmete, riigi või kogukonna) sekkumist ning abi. Olukorras, kus vanemaealiste arv tõusvas tempos kasvab, tähendab vabatahtliku tegevuse strateegiline soodustamine ja koordineerimine võrdlemisi väikest investeeringut, võimaldades samas hoida kokku tervishoiu- ja hoolekandeteenustega seotud kulusid. Lühidalt – teemaga süsteemselt tegelemine võimaldab inimestel olla vanemas eas tervem, õnnelikum ja iseseisvam, riigil aga hoida kokku kulusid. 
Hetkel on vanemaealistest vabatahtlike kaasamine olnud projektipõhine, tegevuses puudub stabiilsus ja süsteemsus ning ettekujutus sellest, kuidas üksiktegevused tervikuna mingisse eesmärki panustaksid. Täielikult puudub vanemaealiste vabatahtliku tegevuse valdkond riiklikes arengukavades. Selle tulemusel takerdub vanemaealiste kaasamine sageli stigmade ja hoiakute, aga ka halva infoliikumise ja ebaselge rollijaotuse taha. 


Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle ettepaneku edasise arenguga kursis olla?

Kommentaarid

Kommentaare pole veel. Võid olla esimene!

    Osalemiseks pead sisse logima.