Rahvakogu ideed

 1. Lepime kokku realistlikus miinimumpensioni määras ja lõpetame II sambasse kogunenud vara kasutam...

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 2. Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 3. Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 4. Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 5. Liikumispuudega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 6. Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 7. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 8. Väike-ettevõtete täiendavad soodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 9. Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 10. Kohustuslik koolitus inimestele, kes on saanud 60aastaseks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 11. Ühiskodude ehitusprojektides kogukonnatöö ruumide nõue [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 12. Seeniortöö professiooni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 13. Kohene pensionite tõus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 14. Solidaarsest pensionisüsteemist loobumine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 15. Isikustatud töötuskindlustus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 16. Teenusmajade süsteem [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 17. Personaalne pensionikonto [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 18. II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 19. Pensionifondi automaatne vahetus 5 aastat enne vanaduspensioniiga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 20. Pensionivõlakirjad [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 21. Palgatõusu sidumine III sambasse maksmisega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 22. Vajaduspõhine pension [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 23. Töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 24. Kodanikupalk [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 25. Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 26. Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 27. Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 28. Riiklikud soodustused/nõuded tervisehädade ennetamiseks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 29. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 30. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 31. Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 32. Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine näiteks raamatukogude baasil [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 33. Hoolduskassa loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 34. Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 35. Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 36. Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 37. Toiduainete maksuerisused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 38. Omastehooldajatele palk [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 39. Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 40. Kogukonna-aiandite arendamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 41. Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 42. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 43. Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 44. Haigusteadlikkuse tõstmine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 45. Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 46. Neljapäevane töönädal [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 47. Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 48. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 49. [IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 50. [IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 51. [IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaeg...

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 52. [IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 53. Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 54. Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 55. Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 56. Muuta avalikus sektoris normiks vanuseline mitmekesisus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 57. Ettevõtjatel võimalik saada tööotsijana/töötuna teenuseid [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 58. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 59. Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 60. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 61. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 62. Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕ...

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 63. Vanemaealiste kaasamine digiteerimisse [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 64. Vanemaealiste ja laste koostegevuste soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 65. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  16 allkirja
 2. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 3. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 4. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  22 allkirja
 5. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  23 allkirja
 6. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  8 allkirja
 7. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  89 allkirja
 8. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  177 allkirja
 9. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  47 allkirja
 10. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  74 allkirja
 11. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  47 allkirja
 12. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  8 allkirja
 13. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  21 allkirja
 14. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 15. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  50 allkirja
 16. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 17. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  106 allkirja
 18. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 19. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  11 allkirja
 20. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  18 allkirja
 21. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  274 allkirja
 22. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  115 allkirja
 23. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  403 allkirja
 24. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  77 allkirja

Menetluses

 1. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja

Menetletud

 1. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja