Esitatud ideed

 1. Riikliku miinimumpensioni määramine ning II samba väljamaksete piirangute kaotamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 2. Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 3. Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 4. Liikumispuudega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 5. Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 6. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 7. Väike-ettevõtete täiendavad soodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 8. Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 9. Kohustuslik koolitus inimestele, kes on saanud 60aastaseks [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 10. Ühiskodude ehitusprojektides kogukonnatöö ruumide nõue [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 11. Seeniortöö professiooni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 12. Kohene pensionite tõus [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 13. Solidaarsest pensionisüsteemist loobumine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 14. Isikustatud töötuskindlustus [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 15. Teenusmajade süsteem [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 16. Personaalne pensionikonto [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 17. II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 18. Pensionifondi automaatne vahetus 5 aastat enne vanaduspensioniiga [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 19. Pensionivõlakirjad [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 20. Palgatõusu sidumine III sambasse maksmisega [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 21. Vajaduspõhine pension [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 22. Töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 23. Kodanikupalk [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 24. Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 25. Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 26. Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 27. Riiklikud soodustused/nõuded tervisehädade ennetamiseks [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 28. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 29. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 30. Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 31. Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine näiteks raamatukogude baasil [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 32. Jagatud töökohad [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 33. Hoolduskassa loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 34. Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 35. Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 36. Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 37. Toiduainete maksuerisused [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 38. Omastehooldajatele palk [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 39. Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 40. Kogukonna-aiandite arendamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 41. Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 42. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 43. Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 44. Haigusteadlikkuse tõstmine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 45. Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 46. Neljapäevane töönädal [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 47. Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 48. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 49. [IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 50. [IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 51. [IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaeg...

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 52. [IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 53. Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 54. Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 55. Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 56. Muuta avalikus sektoris normiks vanuseline mitmekesisus [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 57. Ettevõtjatel võimalik saada tööotsijana/töötuna teenuseid [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 58. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 59. Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 60. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 61. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 62. Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕ...

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 63. Vanemaealiste kaasamine digiteerimisse [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 64. Vanemaealiste ja laste koostegevuste soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 65. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]

  Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud